Home Unitatea Centrală de Evaluare Proiecte S-a finalizat contractul privind evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România
S-a finalizat contractul privind evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România
Luni, 29 Aprilie 2013 11:01

Ministerul Fondurilor Europene a publicat raportul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”. Obiectivul evaluării a fost acela de a face o analiză a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi prin Fondul de Coeziune (FC).

Principalele livrabile ale acestui contract au fost: