Home Resurse Planuri de evaluare
Planuri multianuale de evaluare

Regulamentul care stă la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, introduce în premieră conceptul de "plan de evaluare". Concret, art. 48(1) din Regulamentul Consiliului (1083/2006) prevede că Statele Membre:

"...pot să elaboreze, atunci când este cazul şi în limitele obiectivului Convergenţă, în conformitate cu principiul proporţionalităţii enunţat la articolul 13, un Plan de Evaluare care să specifice activităţile orientative de evaluare pe care Statul Membru intenţionează să le întreprindă în diferite faze ale implementării."

Deşi elaborarea unui asemenea plan nu este obligatorie, existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării. Astfel, pentru fiecare Program Operaţional, Unitatea de evaluare corespondentă a elaborat un plan multianual de evaluare, cu caracter orientativ, supus aprobării Comitetului de Monitorizare.