Home Resurse Cadru metodologic
Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012
Joi, 17 Noiembrie 2011 10:40

A fost elaborat “Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012”, pentru a sprijini Autorităţile de Management în elaborarea termenilor de referinţă pentru cea de a doua evaluare intermediară din anul 2012 şi pentru asigura coerenţa şi coordonarea acestor evaluări.

 
Ghiduri şi manuale in domeniul evaluării

Evalsed este una din sursele online pentru evaluarea dezvoltării socio-economice. Acesta promovează schimbul de experienţă şi bunele practici, precum şi creşterea relevanţei evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor. Cu toate că această resursă se concentrează în principal pe evaluarea Politicii de Coeziune a UE, este deopotrivă relevantă şi pentru alte instrumente care vizează dezvoltarea socio-economică.