Home Resurse
Rapoarte de evaluare

 

 
Planuri multianuale de evaluare

Regulamentul care stă la baza programării şi implementării Fondurilor Structurale şi a Fondului de Coeziune în perioada 2007-2013, introduce în premieră conceptul de "plan de evaluare". Concret, art. 48(1) din Regulamentul Consiliului (1083/2006) prevede că Statele Membre:

"...pot să elaboreze, atunci când este cazul şi în limitele obiectivului Convergenţă, în conformitate cu principiul proporţionalităţii enunţat la articolul 13, un Plan de Evaluare care să specifice activităţile orientative de evaluare pe care Statul Membru intenţionează să le întreprindă în diferite faze ale implementării."

Deşi elaborarea unui asemenea plan nu este obligatorie, existenţa sa reprezintă un exemplu de bună practică în managementul evaluării. Astfel, pentru fiecare Program Operaţional, Unitatea de evaluare corespondentă a elaborat un plan multianual de evaluare, cu caracter orientativ, supus aprobării Comitetului de Monitorizare.

 

 
Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012
Joi, 17 Noiembrie 2011 10:40

A fost elaborat “Ghidul pentru evaluarea intermediară a Programelor Operaţionale din anul 2012”, pentru a sprijini Autorităţile de Management în elaborarea termenilor de referinţă pentru cea de a doua evaluare intermediară din anul 2012 şi pentru asigura coerenţa şi coordonarea acestor evaluări.

 
Ghiduri şi manuale in domeniul evaluării

Evalsed este una din sursele online pentru evaluarea dezvoltării socio-economice. Acesta promovează schimbul de experienţă şi bunele practici, precum şi creşterea relevanţei evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor. Cu toate că această resursă se concentrează în principal pe evaluarea Politicii de Coeziune a UE, este deopotrivă relevantă şi pentru alte instrumente care vizează dezvoltarea socio-economică.