Home Bibliotecă evaluare Rapoarte de evaluare
Anul publicării
Tipul evaluării
Obiectul evaluării
Obiective tematice
Fond
Forma de finanțare
Beneficiari potențiali
Grupuri țintă
Dimensiune teritorială
Metodologii și instrumente de evaluare
Limba publicării
Sectiuni raport
Raport integral
Fişă de date
Cuprins şi alte liste
Sumar Executiv
Contextul şi obiectivele Evaluării
Întrebări de evaluare
Abordare Metodologică
Evaluabilitatea Evaluării
Constatări
Concluzii şi Recomandări
Anexa 1 - Termenii de referinţa
Anexa 2 - Altele

Rapoarte de evaluare

kmt

Acest instrument pentru gestionarea rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul Contractului Subsecvent nr. 2 privind Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România din Acord-cadru pentru evaluarea Instrumentelor Structurale în perioada 2011-2015, Lot 2 – Dezvoltarea capacităţii de evaluare ce este co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007–2013, cod SMIS 41649.
 - Pentru informații privind utilizarea instrumentului, vă rugam accesați Ghidul de utilizare.
 - Pentru informații suplimentare şi sugestii, ne puteți contacta la e-mail Suport.kmt@ro.ey.com.