Home Bibliotecă evaluare Alte documente

Alte documente

kmt

Acest instrument pentru gestionarea rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul Contractului Subsecvent nr. 2 privind Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România din Acord-cadru pentru evaluarea Instrumentelor Structurale în perioada 2011-2015, Lot 2 – Dezvoltarea capacităţii de evaluare ce este co-finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin POAT 2007–2013.
 - Pentru informații privind utilizarea instrumentului, vă rugam accesați Ghidul de utilizare.
 - Pentru informații suplimentare şi sugestii, ne puteți contacta la e-mail Suport.kmt@ro.ey.com.


Anul publicării
Limba publicării
Cuvinte cheie