Home Evenimente Instruiri
Biblioteca de evaluare

logo kmt 120Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi cu privire la rezultatele obţinute şi aşteptate prin utilizarea fondurilor europene în România?

Acum puteţi accesa Biblioteca de evaluare disponibilă pe pagina de internet a Grupului de Lucru pentru Evaluare, www.evaluare-structurale.ro

Începând din luna ianuarie, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a pus la dispoziţia factorilor de decizie şi publicului larg, o bibliotecă centralizată a rapoartelor de evaluare realizate până în prezent, ce poate fi accesata on-line pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro


Rapoartele din Biblioteca de Evaluare reprezintă opinii independente cu privire la performanţa politicilor şi programelor româneşti finanţate de UE, includ exemple de bune practici şi lecţii învăţate, precum şi recomandări pentru adresarea punctelor slabe finanţate.


Documentele pot fi accesate facil cu ajutorul unui motor de căutare, după criterii precum: anul publicării, tipul şi obiectivul evaluării, obiective tematice vizate în cadrul evaluării, beneficiarii potenţiali şi grupurile ţintă, metodele şi instrumentele de evaluare utilizate.


Biblioteca de evaluare include toate rapoartele emise până în prezent la nivelul programelor operaţionale şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 2007-2013.


Unitatea Centrală de Evaluare îşi va continua eforturile pentru dezvoltarea Bibliotecii, prin actualizarea bazei de rapoarte de evaluare pe măsură ce acestea vor fi emise şi prin popularea acesteia cu alte documente asociate evaluării, cum ar fi studii şi analize privind nevoile de dezvoltare şi pregătirea viitoarei perioade de programare.
Instrumentul de căutare a fost conceput pentru a fi uşor de utilizat şi intuitiv. Pentru optimizarea căutărilor, toți cei interesați sunt invitaţi să consulte Ghidul de utilizare şi să transmită întrebări şi sugestii de îmbunătăţire la adresa de help-desk Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


"Prin realizarea instrumentului de gestionare a rezultatelor evaluării ne-am propus să contribuim la internalizarea evaluării în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice.În plus, apreciem că dezvoltarea unei biblioteci centralizate a documentelor de evaluare emise în România, disponibilă atât factorilor cu rol în formularea politicilor publice, managerilor de programe, profesioniştilor din domeniul evaluării, cât şi publicului larg, va contribui la creşterea culturii de evaluare şi la transparenţa utilizării fondurilor europene". (Unitatea Centrală de Evaluare)


Pentru a consulta Biblioteca de evaluare, vă rugăm accesaţi următorul link.


Instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România", Cod SMIS 41649, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013.

 
Procesul Evaluării- instruire pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării

 

În cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare pentru unităţile de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS", membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării la nivelul tuturor Programelor Operaţionale au participat la o serie de trei sesiuni de instruire menite a explica într-un mod unitar întregul proces al evaluării de program:

Evaluarea- Planificarea evaluării- Design-ul evaluării- Implementarea evaluării- Metode de evaluare- Utilizarea rezultatelor evaluării.

 

 

 
Analiza Contrafactuală si Studiul de Caz- instruiri pentru membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare

 

 

În perioada 30 octombrie- 4 noiembrie 2011, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS" , a avut loc sesiunea de instruire cu titlul "Analiza contrafactuală a impactului" susţinută de dr. Klara Major şi Oana Gherghinescu.

Participanţii la această sesiune au fost membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare format din membrii unităţilor de evaluare din cadrul tuturor Autorităţilor de Management ce gestionează implementarea Instrumentelor Structurale. 

Primele 4 zile s-au concentrat pe explicarea metodei contrafactuale de analiză a impactului, iar ultima zi a descris o serie de metode econometrice aplicabile in evaluarea la nivel de program.

Materialele de instruire: Ziua 1 (EN), Ziua 2 (EN), Ziua 3 (EN), Ziua 4 (EN), Ziua 5 (RO)

În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 8-10 februarie 2012, membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare au participat şi la sesiunea de instruire "Studiul de caz ca instrument metodologic în evaluarea intervenţiilor publice": Ziua 1 (RO), Ziua 2 (RO), Ziua 3 (RO).


 
Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat un atelier de lucru în domeniul evaluării

europ_academyÎn perioada 21-22 noiembrie 2011, Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat la Berlin, Germania un atelier de lucru cu tema "Instrumente de măsurare și tehnici de evaluare aplicabile fondurilor UE".

 

Comisia Europeană solictă ca strategiile și programele finanțate din fonduri UE să fie riguros și regulat evaluate atât la nivel național, cât și la nivel regional. Dar cum poate fi măsurat succesul fondurilor UE? Ce metode de evaluare ar trebui selectate? Si cum poate fi evaluat impactul acțiunilor întreprinse și creșterea economică a țărilor?

 

Acest atelier de lucru foarte practic s-a concentrat pe prezentarea  unor metodologii avansate de monitorizare și evaluare, a unor studii de caz și bune practici din diferite State Membre.

 

Printre subiectele abordate au fost:

  • Noi abordări în domeniul evaluării și monitorizării 
  • Privire de ansamblu asupra evaluării ex-ante, pe parcursul implementării și ex-post
  • Stabilirea de obiective măsurabile și a indicatorilor calitativi potriviți
  • Folosirea evaluării pentru elaborarea noilor politici
  • Evaluarea contrafactuală
  • Colectarea datelor și măsurarea impactului
  • Elaborarea planului de evaluare pentru următoarea perioadă de programare

Pentru mai multe informații despre acest eveniment, faceți click aici.