Home Evenimente
Biblioteca de evaluare PDF Imprimare Email

logo kmt 120Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi cu privire la rezultatele obţinute şi aşteptate prin utilizarea fondurilor europene în România?

Acum puteţi accesa Biblioteca de evaluare disponibilă pe pagina de internet a Grupului de Lucru pentru Evaluare, www.evaluare-structurale.ro

Începând din luna ianuarie, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a pus la dispoziţia factorilor de decizie şi publicului larg, o bibliotecă centralizată a rapoartelor de evaluare realizate până în prezent, ce poate fi accesata on-line pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro


Rapoartele din Biblioteca de Evaluare reprezintă opinii independente cu privire la performanţa politicilor şi programelor româneşti finanţate de UE, includ exemple de bune practici şi lecţii învăţate, precum şi recomandări pentru adresarea punctelor slabe finanţate.


Documentele pot fi accesate facil cu ajutorul unui motor de căutare, după criterii precum: anul publicării, tipul şi obiectivul evaluării, obiective tematice vizate în cadrul evaluării, beneficiarii potenţiali şi grupurile ţintă, metodele şi instrumentele de evaluare utilizate.


Biblioteca de evaluare include toate rapoartele emise până în prezent la nivelul programelor operaţionale şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 2007-2013.


Unitatea Centrală de Evaluare îşi va continua eforturile pentru dezvoltarea Bibliotecii, prin actualizarea bazei de rapoarte de evaluare pe măsură ce acestea vor fi emise şi prin popularea acesteia cu alte documente asociate evaluării, cum ar fi studii şi analize privind nevoile de dezvoltare şi pregătirea viitoarei perioade de programare.
Instrumentul de căutare a fost conceput pentru a fi uşor de utilizat şi intuitiv. Pentru optimizarea căutărilor, toți cei interesați sunt invitaţi să consulte Ghidul de utilizare şi să transmită întrebări şi sugestii de îmbunătăţire la adresa de help-desk Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


"Prin realizarea instrumentului de gestionare a rezultatelor evaluării ne-am propus să contribuim la internalizarea evaluării în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice.În plus, apreciem că dezvoltarea unei biblioteci centralizate a documentelor de evaluare emise în România, disponibilă atât factorilor cu rol în formularea politicilor publice, managerilor de programe, profesioniştilor din domeniul evaluării, cât şi publicului larg, va contribui la creşterea culturii de evaluare şi la transparenţa utilizării fondurilor europene". (Unitatea Centrală de Evaluare)


Pentru a consulta Biblioteca de evaluare, vă rugăm accesaţi următorul link.


Instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România", Cod SMIS 41649, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013.

 
Procesul Evaluării- instruire pentru membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării PDF Imprimare Email

 

În cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare pentru unităţile de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS", membrii Comitetelor de Coordonare a Evaluării la nivelul tuturor Programelor Operaţionale au participat la o serie de trei sesiuni de instruire menite a explica într-un mod unitar întregul proces al evaluării de program:

Evaluarea- Planificarea evaluării- Design-ul evaluării- Implementarea evaluării- Metode de evaluare- Utilizarea rezultatelor evaluării.

 

 

 
Conferinţa Instrumentele de Inginerie Financiară în contextul intervenţiilor finanţate de Uniunea Europeană, 11 iulie 2013, Bucureşti PDF Imprimare Email

Obiectivul conferinţei a fost de a reuni profesioniştii şi factorii de decizie din România, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare asupra posibilităţii de a utiliza Instrumentele de Inginerie Financiară în cadrul Sistemului Instrumentelor Structurale din România şi de a prezenta şi dezbate punctele forte şi posibilele deficienţe ale acestora, atât la nivel de politică publică, cât şi la nivel de implementare.

Astfel, grupul ţintă al conferinţei a fost reprezentat de persoane implicate în implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară, reprezentanţi ai ministerelor, ai autorităţilor de management, ai Fondului de Participare JEREMIE, ai fondurilor de garantare, reprezentanţi ai băncilor, asociaţiilor profesionale, asociaţiilor autorităţilor locale, agenţiilor de dezvoltare regională, precum şi alte persoane interesate.

Dezbaterea a fost structurată în trei sesiuni plenare, care au abordat Cadrul Utilizării Instrumentelor de Inginerie Financiară (sesiune referitoare la proiectarea politicilor), respectiv Implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară (sesiuni referitoare la implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară, în România şi în alte state membre).

Fiecare sesiune plenară a constat într-o serie de prezentări şi dezbateri axate pe particularităţile, lecţiile învăţate şi bunele practici cu privire la cadrul şi procesul de implementare aferente iniţiativei JEREMIE în cadrul perioadei curente de programare, arii de îmbunătăţire a mecanismului de implementare pentru utilizarea Instrumentelor Financiare în cadrul viitoarei perioade de programare, precum şi prezentarea particularităţilor procesului de implementare a JESSICA în alte state membre, stabilind perspectivele pentru următoarea perioadă de programare in România.

Agenda conferinţei poate fi consultată accesând următorul link

Prezentările susţinute în cadrul conferinţei pot fi descărcate mai jos:

Cuvânt de bun venit şi introducere cu privire la Instrumentele de Inginerie Financiară

 1. uPrezentarea analizei şi concluziilor documentului „Utilizarea Instrumentelor de Inginerie Financiară în cadrul Politicii de Coeziune a UE”, Dna. Claudia Gallo, Ernst&Young (EN)

Sesiunea plenară 1 – Cadrul utilizării Instrumentelor de Inginerie Financiară

 1. uInstrumentele Financiare în Acordul de Parteneriat 2014-2020, Dna. Mihaela Toader, Director - Unitatea de Analiză, Programare şi Evaluare, Ministerul Fondurilor Europene (RO)
 2. uInstrumente Financiare susținute prin Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, Dna. Carmen Boteanu, Director General Adjunct - Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (RO)
 3. uJ4C – JESSICA PENTRU ORAŞE, Dl. Ovidiu Fodor, Director General Adjunct - Agenţia Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Braşov (RO)

Sesiunea plenară 2 – Implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară (Partea 1 – JEREMIE)

 1. uInitiativa JEREMIE – realizări si provocari, Dna. Dorina Muntean, Şef Serviciu, Unitatea de Programare AM POS CCE - Ministerul Economiei; Dna. Camelia Drăgoi, Mandate Manager – Fondul de Participare JEREMIE

Sesiunea plenară 2 – Implementarea Instrumentelor de Inginerie Financiară (Partea  – JESSICA)

 1. uImplementarea Fondurilor de Dezvoltare Urbană: Experienţa şi lecţiile învăţate de BEI, Dl. Björn Werner, JESSICA & Fonduri de Investiţii - Banca Europeană de Investiţii (EN)
 2. uIniţiativa JESSICA – Natura şi mecanismul de implementare în Bulgaria. Oportunităţi şi provocări, Dna. Iva Petkova, Reprezentantul Fondului de Dezvoltare Urbană pentru Sofia, Bulgaria (EN)

 

 
Analiza Contrafactuală si Studiul de Caz- instruiri pentru membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare PDF Imprimare Email

 

 

În perioada 30 octombrie- 4 noiembrie 2011, în cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evaluare din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS" , a avut loc sesiunea de instruire cu titlul "Analiza contrafactuală a impactului" susţinută de dr. Klara Major şi Oana Gherghinescu.

Participanţii la această sesiune au fost membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare format din membrii unităţilor de evaluare din cadrul tuturor Autorităţilor de Management ce gestionează implementarea Instrumentelor Structurale. 

Primele 4 zile s-au concentrat pe explicarea metodei contrafactuale de analiză a impactului, iar ultima zi a descris o serie de metode econometrice aplicabile in evaluarea la nivel de program.

Materialele de instruire: Ziua 1 (EN), Ziua 2 (EN), Ziua 3 (EN), Ziua 4 (EN), Ziua 5 (RO)

În cadrul aceluiaşi proiect, în perioada 8-10 februarie 2012, membrii Grupului de Lucru pentru Evaluare au participat şi la sesiunea de instruire "Studiul de caz ca instrument metodologic în evaluarea intervenţiilor publice": Ziua 1 (RO), Ziua 2 (RO), Ziua 3 (RO).


 
Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat un atelier de lucru în domeniul evaluării PDF Imprimare Email

europ_academyÎn perioada 21-22 noiembrie 2011, Academia Europeană de Taxe, Economie & Drept a organizat la Berlin, Germania un atelier de lucru cu tema "Instrumente de măsurare și tehnici de evaluare aplicabile fondurilor UE".

 

Comisia Europeană solictă ca strategiile și programele finanțate din fonduri UE să fie riguros și regulat evaluate atât la nivel național, cât și la nivel regional. Dar cum poate fi măsurat succesul fondurilor UE? Ce metode de evaluare ar trebui selectate? Si cum poate fi evaluat impactul acțiunilor întreprinse și creșterea economică a țărilor?

 

Acest atelier de lucru foarte practic s-a concentrat pe prezentarea  unor metodologii avansate de monitorizare și evaluare, a unor studii de caz și bune practici din diferite State Membre.

 

Printre subiectele abordate au fost:

 • Noi abordări în domeniul evaluării și monitorizării 
 • Privire de ansamblu asupra evaluării ex-ante, pe parcursul implementării și ex-post
 • Stabilirea de obiective măsurabile și a indicatorilor calitativi potriviți
 • Folosirea evaluării pentru elaborarea noilor politici
 • Evaluarea contrafactuală
 • Colectarea datelor și măsurarea impactului
 • Elaborarea planului de evaluare pentru următoarea perioadă de programare

Pentru mai multe informații despre acest eveniment, faceți click aici.

 
<< Început < Anterior 1 2 Următor > Sfârşit >>

Pagina 1 din 2