Home Politica de Evaluare
Ce este Evaluarea?

Evaluarea este o componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a intervenţiilor publice.

istockphoto_15782724-review-form-for-evaluation

 

În ultima perioadă, se remarcă un interes din ce în ce mai mare din partea societăţii pentru ca managerii de programe finanţate din fonduri publice să justifice continuarea suportului public pentru programele pe care le implementează. Parlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai principalilor donori internaţionali (Banca Mondială, Uniunea Europeană etc.), precum şi un mare numar de cetăţeni au devenit preocupaţi de rentabilitatea proiectelor şi programelor plătite din banii contribuabililor.

 

 
Cadrul european de evaluare a instrumentelor structurale


Conform articolului 47 din Regulamentul Consiliului nr. 1083/2006, evaluările ţintesc la  îmbunătăţirea calităţii, eficienţei şi consistenţei asistenţei financiare, strategiei şi implementării programelor operaţionale, luând în calcul problemele structurale ce afectează Statele Membre şi regiunile, obiectivele dezvoltării durabile şi legislaţia comunitară relevantă privind impactul asupra mediului şi evaluarea strategică de mediu.

Prevederile Regulamentului referitoare la evaluare sunt interpretate şi detaliate de Comisia Europeană în aşa numitele Documente Directoare ce servesc drept ghid al Statelor Membre în activitatea lor de evaluare a instrumentelor structurale.

 
Cadrul naţional pentru evaluarea instrumentelor structurale

În România, actul normativ cuprinzând prevederi legate de evaluarea instrumentelor structurale este HG 457/2008 privind cadrul instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale. Acesta introduce obligativitatea elaborării şi implementării unor planuri multianuale de evaluare şi utilizarea lor ca instrumente strategice şi de management pe parcursul implementării instrumentelor structurale.
Rezultatele evaluărilor sunt examinate, după caz, de Comitetele de monitorizare ale programelor operaţionale, Comitetul de management pentru coordonarea instrumentelor structurale şi Comitetul naţional de coordonare pentru instrumentele structurale, iar rezumatele acestora sunt disponibile publicului larg.

Grupul de Lucru pentru Evaluare a emis o serie de documente care orientează activitatea de evaluare a instrumentelor structurale în România. Principalele linii orientative sunt: