Home
Acum aveți acces la biblioteca de evaluare!
Marţi, 05 Februarie 2013 12:21

logo kmt 120

Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi cu privire la rezultatele obţinute şi aşteptate prin utilizarea fondurilor europene în România?

Acum puteţi accesa Biblioteca de evaluare disponibilă pe pagina de internet a Grupului de Lucru pentru Evaluare, www.evaluare-structurale.ro


Începând din luna ianuarie, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a pus la dispoziţia factorilor de decizie şi publicului larg, o bibliotecă centralizată a rapoartelor de evaluare realizate până în prezent, ce poate fi accesata on-line pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro


Rapoartele din Biblioteca de Evaluare reprezintă opinii independente cu privire la performanţa politicilor şi programelor româneşti finanţate de UE, includ exemple de bune practici şi lecţii învăţate, precum şi recomandări pentru adresarea punctelor slabe finanţate.


Documentele pot fi accesate facil cu ajutorul unui motor de căutare, după criterii precum: anul publicării, tipul şi obiectivul evaluării, obiective tematice vizate în cadrul evaluării, beneficiarii potenţiali şi grupurile ţintă, metodele şi instrumentele de evaluare utilizate.


Biblioteca de evaluare include toate rapoartele emise până în prezent la nivelul programelor operaţionale şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 2007-2013.


Unitatea Centrală de Evaluare îşi va continua eforturile pentru dezvoltarea Bibliotecii, prin actualizarea bazei de rapoarte de evaluare pe măsură ce acestea vor fi emise şi prin popularea acesteia cu alte documente asociate evaluării, cum ar fi studii şi analize privind nevoile de dezvoltare şi pregătirea viitoarei perioade de programare
Instrumentul de căutare a fost conceput pentru a fi uşor de utilizat şi intuitiv. Pentru optimizarea căutărilor, toți cei interesați sunt invitaţi să consulte Ghidul de utilizare şi să transmită întrebări şi sugestii de îmbunătăţire la adresa de help-desk Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


"Prin realizarea instrumentului de gestionare a rezultatelor evaluării ne-am propus să contribuim la internalizarea evaluării în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice.În plus, apreciem că dezvoltarea unei biblioteci centralizate a documentelor de evaluare emise în România, disponibilă atât factorilor cu rol în formularea politicilor publice, managerilor de programe, profesioniştilor din domeniul evaluării, cât şi publicului larg, va contribui la creşterea culturii de evaluare şi la transparenţa utilizării fondurilor europene". (Unitatea Centrală de Evaluare)


Pentru a consulta Biblioteca de evaluare, vă rugăm accesaţi următorul link.


Instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România", Cod SMIS 41649, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013.