Home
Noi documente suport in domeniul Analizei Cost Beneficiu
Vineri, 10 Februarie 2012 10:25

ghid_acb2

În cadrul proiectului "Dezvoltarea capacităţii pentru Analiză Cost Beneficiu", proiect co-finanţat din FEDR prin POAT 2007-2013, au fost elaborate o serie de studii, lucrări clarificatoare şi manuale menite a veni în sprijinul celor ce analizează proiectele de investiţii în vederea obţinerii de co-finanţare din Instrumente Structurale.

Toate aceste documente pot fi găsite aici.