Home Analiza Cost- Beneficiu Cadru metodologic de implementare
Cadru de reglementare pentru ACB

 


roflag

 Documentul de lucru nr.4- Orientări privind metodologia de realizare a Analizei Cost-Beneficiu

roflag

 Ghid Național pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor finanțate din Instrumentele Structurale- Proiect

roflag

 Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a proiectelor de investiţii NOU!

roflag

Hotărârea nr. 28 din 9 ianuarie 2008- privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții

roflag

 Instrucțiuni din 2 iulie 2008- de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții

roflag

 

Studiu privind ratele interne de rentabilitate NOU!

roflag

 

Studiu privind ratele de actualizare financiară şi socială (Rezumat executiv) NOU!

roflag

 

Analiza cost-beneficiu şi alte metode de evaluare a proiectelor finanţate din FEDR şi FC NOU!

roflag


Rolul indicatorilor de performanță în selectarea/ aprobarea proiectelor NOU!

roflag


Valoarea reziduală: definiție și mod de calcul în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Costuri utilizate în analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Beneficii de cuantificat în analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Factorii de conversie în analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Recomandări privind externalitățile în analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiții finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Identificarea și definirea scenariilor tehnico-economice și a opțiunilor în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectelor finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Elaborarea analizei de senzitivitate în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectelor finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Elaborarea analizei de risc în cadrul analizei cost-beneficiu a proiectelor finanțate din FEDR și FC NOU!

roflag

 

Manual- Analiza Cost Eficacitate NOU!

roflag

 

Manual- Analiza Multi-Criterială NOU!