Home

Conferința Instrumente financiare

La data de 11 iulie 2013 Ministerul Fondurilor Europene a organizat la Bucureşti conferința Instrumentele de Inginerie Financiară în contextul intervenţiilor finanţate de Uniunea Europeană.


Citește mai mult...

Acum aveți acces la biblioteca de evaluare!

Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi cu privire la rezultatele obţinute şi aşteptate prin utilizarea fondurilor europene în România? Acum puteţi accesa Biblioteca de evaluare disponibilă pe pagina de internet a Grupului de Lucru pentru Evaluare, www.evaluare-structurale.ro (http://www.evaluare-structurale.ro)


Citește mai mult...

A fost înfiinţată Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării

A.D.E.R. are misiunea de a contribui activ la promovarea eficienţei şi eficacităţii în sectorul public, prin adresarea nevoii crescânde de cunoaştere, necesară unei mai bune fundamentări a politicilor publice şi implementării acestora.


Citește mai mult...
0123

Biblioteca de evaluare

logo kmt 120Doriţi să consultaţi cu uşurinţă studiile realizate de evaluatori independenţi cu privire la rezultatele obţinute şi aşteptate prin utilizarea fondurilor europene în România?

Acum puteţi accesa Biblioteca de evaluare disponibilă pe pagina de internet a Grupului de Lucru pentru Evaluare, www.evaluare-structurale.ro

Începând din luna ianuarie, Unitatea Centrală de Evaluare din cadrul Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, a pus la dispoziţia factorilor de decizie şi publicului larg, o bibliotecă centralizată a rapoartelor de evaluare realizate până în prezent, ce poate fi accesata on-line pe pagina de internet www.evaluare-structurale.ro


Rapoartele din Biblioteca de Evaluare reprezintă opinii independente cu privire la performanţa politicilor şi programelor româneşti finanţate de UE, includ exemple de bune practici şi lecţii învăţate, precum şi recomandări pentru adresarea punctelor slabe finanţate.


Documentele pot fi accesate facil cu ajutorul unui motor de căutare, după criterii precum: anul publicării, tipul şi obiectivul evaluării, obiective tematice vizate în cadrul evaluării, beneficiarii potenţiali şi grupurile ţintă, metodele şi instrumentele de evaluare utilizate.


Biblioteca de evaluare include toate rapoartele emise până în prezent la nivelul programelor operaţionale şi Cadrului Naţional Strategic de Referinţă, 2007-2013.


Unitatea Centrală de Evaluare îşi va continua eforturile pentru dezvoltarea Bibliotecii, prin actualizarea bazei de rapoarte de evaluare pe măsură ce acestea vor fi emise şi prin popularea acesteia cu alte documente asociate evaluării, cum ar fi studii şi analize privind nevoile de dezvoltare şi pregătirea viitoarei perioade de programare.
Instrumentul de căutare a fost conceput pentru a fi uşor de utilizat şi intuitiv. Pentru optimizarea căutărilor, toți cei interesați sunt invitaţi să consulte Ghidul de utilizare şi să transmită întrebări şi sugestii de îmbunătăţire la adresa de help-desk Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza .


"Prin realizarea instrumentului de gestionare a rezultatelor evaluării ne-am propus să contribuim la internalizarea evaluării în procesul de formulare şi implementare a politicilor publice.În plus, apreciem că dezvoltarea unei biblioteci centralizate a documentelor de evaluare emise în România, disponibilă atât factorilor cu rol în formularea politicilor publice, managerilor de programe, profesioniştilor din domeniul evaluării, cât şi publicului larg, va contribui la creşterea culturii de evaluare şi la transparenţa utilizării fondurilor europene". (Unitatea Centrală de Evaluare)


Pentru a consulta Biblioteca de evaluare, vă rugăm accesaţi următorul link.


Instrumentul de gestionare a rezultatelor evaluării a fost dezvoltat în cadrul proiectului „Îmbunătăţirea utilizării evaluării în procesul de formulare a politicilor şi de luare a deciziilor în domeniul Instrumentelor Structurale în România", Cod SMIS 41649, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013.

 

Bine aţi venit pe website-ul Grupului de Lucru pentru Evaluare

evg1

 

    Acest website a fost realizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea capacităţii de evaluare a unităţilor de evalure din cadrul Autorităţilor de Management şi ACIS”, finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

 

 

 


Ce, cine, cum şi când ?

Evaluarea programelor operaţionale finanţate din fondurile structurale şi de coeziune este gestionată de "unităţi de evaluare" organizate la nivelul autorităţilor de management. Membrii unităţilor de evaluare se întrunesc periodic, încă din anul 2006,  în cadrul Grupului de Lucru pentru Evaluare, prezidat de directorul general al Autorităţii pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale.
 

Mandatul GLE oferă Grupului responsabilitatea de a analiza şi agrea, la nivel tehnic, structurile, sistemele şi procedurile referitoare la evaluarea programelor finanţate din instrumentele structurale. El este responsabil de a emite recomandări care ţintesc la îmbunătăţirea evaluării coordonate a Cadrului Strategic Naţional de Referinţă şi a programelor operaţionale.


 
Ce este Evaluarea?

Evaluarea este o componentă esenţială în procesul european de formulare şi implementare a intervenţiilor publice.

istockphoto_15782724-review-form-for-evaluation

 

În ultima perioadă, se remarcă un interes din ce în ce mai mare din partea societăţii pentru ca managerii de programe finanţate din fonduri publice să justifice continuarea suportului public pentru programele pe care le implementează. Parlamentari, reprezentanţi ai societăţii civile, reprezentanţi ai principalilor donori internaţionali (Banca Mondială, Uniunea Europeană etc.), precum şi un mare numar de cetăţeni au devenit preocupaţi de rentabilitatea proiectelor şi programelor plătite din banii contribuabililor.

 

 
Conferinţa Internaţională "Evaluarea: constatări şi experienţe pentru perioada 2014-2020"

banner_ro_350pxl