Home

Conferința Instrumente financiare

La data de 11 iulie 2013 Ministerul Fondurilor Europene a organizat la Bucureşti conferința Instrumentele de Inginerie Financiară în contextul intervenţiilor finanţate de Uniunea Europeană.


Read more...

Evaluation Library

Would you like to easily consult the studies conducted by independent evaluators on the results of the use of European Funds in Romania? You can visit the Evaluation Library available on the web page of the Evaluation Working Group, www.evaluare-structurale.ro


Read more...

A fost înfiinţată Asociaţia pentru Dezvoltarea Evaluării

A.D.E.R. are misiunea de a contribui activ la promovarea eficienţei şi eficacităţii în sectorul public, prin adresarea nevoii crescânde de cunoaştere, necesară unei mai bune fundamentări a politicilor publice şi implementării acestora.


Read more...

New support documents in the field of Cost Benefit Analysis


Read more...
0123

S-a finalizat contractul privind evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România
Monday, 29 April 2013 11:01

Ministerul Fondurilor Europene a publicat raportul “Evaluarea modului în care prevederile din domeniul oportunităţilor egale au fost transpuse în cadrul aferent Instrumentelor Structurale din România”. Obiectivul evaluării a fost acela de a face o analiză a modului în care principiul egalității de șanse a fost transpus în toate etapele programelor care implementează în România politica de coeziune a UE, politică co-finanțată prin Fondul Social European (FSE), Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi prin Fondul de Coeziune (FC).

Principalele livrabile ale acestui contract au fost:

 

 
Evaluation Library
Monday, 04 March 2013 16:18

logo kmt en 120Would you like to easily consult the studies conducted by independent evaluators on the results of the use of European Funds in Romania?

You can visit the Evaluation Library available on the web page of the Evaluation Working Group, www.evaluare-structurale.ro

Starting from January, the Evaluation Central Unit within the Authority for Coordination of Structural Instruments has made available for decision-makers and for the wide public a centralized library of evaluation reports, to be consulted on-line on the web page www.evaluare-structurale.ro

 
International Conference "Evaluating for 2014-2020: Evidences and Experiences"
Friday, 30 March 2012 00:00
banner_en350pxl

 

 

 

 
More Articles...